top of page

Podcaster Diep Ha ft app Voiz FM

Client:

Podcaster Diep Ha

Year:

2023

Đây là dự án cá nhân tôi cộng tác với app Voiz FM để thực hiện podcast trên nền tảng số này. Hiện tại dự án đang trong quá trình xây dựng và đăng tải nội dung.
Playlist podcast đầu tiên trên nền tảng Voiz FM có tên là "Hạnh phúc tự thân".

bottom of page