top of page

Truyền cảm hứng - Động lực

#work #home
#dongluc #truyencamhung #chualanh

Truyền cảm hứng - Động lực

Tôi viết về phụ nữ yêu, phụ nữ lập gia đình. Tôi viết về cách phụ nữ thưởng thức một ly cà phê như cách họ tận hưởng cuộc sống. Tôi không đại diện cho toàn bộ phụ nữ, nhưng tôi cũng là một người phụ nữ. Vậy nên tôi tham lam muốn chia sẻ cả cách tôi chữa lành bản thân sau những sóng gió, cách tôi vực dậy mình bằng cảm hứng sống và động lực sống. Tôi vẫn đang muốn cố gắng nỗ lực mỗi ngày mỗi giờ hòng tạo ra cho mình và gia đình một thế giới nhỏ mang lại an toàn...

bottom of page