top of page

Thường thức

#takecare #active #feeling #skill

Thường thức

Trong cuộc sống có những thường thức cơ bản mà mỗi chúng ta đều nên biết: chăm sóc sức khoẻ, sắp xếp thời gian biểu, cân bằng cuộc sống, các kĩ năng cơ bản... Trong phạm vi hiểu biết nhỏ nhoi của mình, mình sẽ chia sẻ những điều mình biết để mong có một vài gợi ý cho các bạn. Mong rằng sẽ nhận được những chia sẻ của các bạn để hoàn thiện thêm bản thân mình.

bottom of page