top of page

Hôn nhân & Gia đình

#married #family #happiness
#tamly #honnhan #giadinh #vochong #moiquanhe #ungxu #mauthuan #hanhphuc

Hôn nhân & Gia đình

Một chút trải nghiệm trong cuộc hôn nhân và đời sống gia đình của chính mình hoặc mình được chứng kiến, mình chia sẻ một số suy nghĩ và quan điểm với hy vọng mỗi chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan và đa chiều hơn. Mỗi câu chuyện đều là một dấu tick nho nhỏ trong cuốn sổ cuộc đời để tôi hoàn thiện cuộc sống của mình. Nếu đâu đó bạn bắt gặp bản thân trong câu chuyện của tôi, hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn nhé.

bottom of page