top of page

Chính sách bảo mật

Website Diệp Hạ Blog là trang cung cấp nội dung các bài viết, sản phẩm sáng tạo của tác giả Diệp Hạ đến độc giả, thính giả cũng như các khách hàng.

Điều khoản

  1. Diệp Hạ là một blogger - freelance writer nhận cung cấp dịch vụ viết bài chuẩn SEO cho website, sáng tạo nội dung cho fanpage, cộng tác viên viết sách và báo mạng.

  2. Tôi thu thập thông tin về họ tên, địa chỉ mail công khai của độc giả, thính giả và khách hàng khi họ đăng ký trên trang. Thông tin này được sử dụng để gửi thông báo về bài viết mới, liên hệ để bàn bạc về hợp tác làm việc. Ngoài ra, tôi không sử dụng thông tin của khách hàng để thực hiện với bất cứ mục đích nào khác.

  3. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ như nền tảng Wix.com, dịch vụ tên miền và bảo mật của Mắt Bão đều được ký hợp đồng hoặc thoả thuận về bảo vệ quyền riêng tư.

  4. Trong trường hợp có sự thay đổi về chính sách, chúng tôi sẽ không báo trước và thông tin được cập nhật trên danh mục Chính sách về quyền riêng tư của trang website diephawriter.com.

  5. Các độc giả, thính giả và khách hàng có quyền huỷ bỏ việc nhận thông tin, thông báo từ blog của tôi qua thao tác trên mail. Nếu có vấn đề khác, vui lòng gửi thông báo cho tôi tại địa chỉ mail công khai trên blog.

  6. Trong trường hợp độc giả, thính giả và khách hàng muốn donate cho tác giả, người dùng sẽ chỉ thực hiện giao dịch với duy nhất một tài khoản được cung cấp trên website với thông tin: BUi BICH NGOC - Ngân Hàng Techcombank - STK 1818 0303 686899. Không chuyển tiền vào bất cứ tài khoản hoặc thông tin thanh toán nào khác để tránh gây ra mất mát không đáng có.

  7. Trong trường hợp khách hàng thanh toán dịch vụ cung cấp nội dung viết, chỉ thanh toán đến tài khoản duy nhất là: BUi BICH NGOC - Ngân Hàng Techcombank - STK 1818 0303 686899. Không chuyển khoản thanh toán tại các tài khoản khác gây mất mát không đáng có.

  8. Tôi không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng xảy ra viẹc mất mát tài sản qua việc chuyển sai tài khoản thanh toán.

  9. Tôi không chịu trách nhiệm với việc khách hàng bị lộ thông tin nếu sự cố phát sinh do độc giả, thính giả, khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho nhiều bên khác nhau, hoặc sự cố xuất phát từ lõi của bên thứ ba. Mong quý vị độc giả, thính giả và các khách hàng đọc kỹ các điều khoản và cân nhắc kỹ trước khi đăng ký thông tin.

bottom of page