top of page

Chính sách về quyền sở hữu

Website Diệp Hạ Blog là trang cung cấp nội dung các bài viết, sản phẩm sáng tạo của tác giả Diệp Hạ đến độc giả, thính giả cũng như các khách hàng.

Điều khoản

 1. Mọi nội dung bài viết và hình ảnh (trừ hình ảnh từ Unsplash) đều là sản phẩm sáng tạo thuộc quyền sở hữu của Blogger Diệp Hạ. Vui lòng không sử dụng để đăng tải trên các kênh thông tin khác không thuộc quyền sở hữu của tác giả.

 2. Mọi sự giả mạo thông tin, giả mạo phát ngôn dưới tên Diệp Hạ Writer cùng những hình ảnh nhận diện liên quan sẽ bị yêu cầu xoá bỏ và bồi thường.

 3. Với những thông tin được đăng tải trên website diephawriter.com, tác giả đảm bảo việc dẫn nguồn nếu lấy dẫn chứng từ các kênh thông tin khác, hoặc được sự cho phép từ tác giả khác hoặc những người sở hữu nội dung đó. 

 4. Tôi đảm bảo những nội dung đưa ra trên website này không mang nội dung độc hại, nội dung cấm hoặc nội dung có tính công kích, gây thù ghét, miệt thị, không phù hợp thuần phong mỹ tục cũng như nền văn hoá.

 5. Người dùng đăng ký thông tin trên website đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi nội dung được đăng tải trên website.

 6. Tôi có thể đăng, sửa đổi, xoá bỏ nội dung trên website này mà không cần báo trước cho người dùng biết. Những người dùng đã đăng ký được mặc định là đồng ý với mọi thao tác và nội dung được đăng tải, sửa đổi hoặc xoá bỏ trên website.

 7. Người dùng đăng ký website có quyền lợi và nghĩa vụ gửi thông báo qua mail nếu thấy một bên thứ ba đăng tải nội dung của tôi, hoặc thấy tôi đăng tải nội dung của bên khác không đính kèm nguồn thông tin.

 8. Nội dung đăng tải trên website này với mục đích cung cấp thông tin, sử dụng làm sản phẩm mẫu, không dùng để mua bán hoặc mục đích thương mại khác.

 9. Độc giả, thính giả đều có thể đọc và nghe các nội dung trên trang mà không phụ thuộc vào việc donate. Phần donate tuỳ thuộc vào ý muốn của người dùng.

 10. Trong trường hợp website tiến hành thiết lập các nội dung trả phí, tôi sẽ thông báo bằng một bài công bố trên website này để mọi người được biết. Nôi dung và thời điểm công bố không báo trước. 

 11. Đối với khách hàng muốn đặt hàng cung cấp dịch vụ sáng tạo nội dung viết của tôi, vui lòng gửi thông tin qua mail và bàn bạc bên ngoài phạm vi website/ blog này.

bottom of page