top of page
Untitled design (2).png

Xin chào!

Mình là Bích Ngọc,

viết lách với bút danh Diệp Hạ!
Đây là blog của mình - nơi mình trải lòng về cảm nhận sống, quan điểm sống dưới cách nhìn

của cá nhân mình.

Image by Jen P.